Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року N 329 між виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод і компанією Sea Launсh

Про виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року N 329 між виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод і компанією Sea Launсh

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року
N 329 між виробничим об'єднанням
"Південний машинобудівний завод" і
компанією "Sea Launch"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.106 )

Стаття 1. Міністерство фінансів України уповноважується
надавати від імені України безумовні та безвідкличні гарантії на
користь кредиторів під забезпечення повернення коштів, які
залучаються виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний
завод" у межах програми "Морський старт" для виконання базової
угоди від 2 квітня 1996 року N 329 з компанією "Sea Launсh",
загальним обсягом до 80 відсотків зазначеної угоди.
Стаття 2. Міністерство фінансів України надає гарантії в
межах ліміту державного боргу, який встановлюється Верховною Радою
України.
Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1465-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry