Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим

Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості участі громадян України з числа
депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих
Рад в Автономній Республіці Крим

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 15, ст.104 )
( Щодо терміну дії Закону див. статтю 6 цього Закону,
Постанову ВР N 111/95-ВР ( 111/95-ВР ) від 24.03.95,
ВВР, 1995, N 11, ст. 78 )

Цей Закон визначає спеціальний порядок забезпечення
представництва громадян України з числа депортованих у 1941 і 1944
роках з Криму, їх нащадків та членів їх сімей, які повернулися з
місць спецпоселення (далі - депортовані громадяни), у місцевих
Радах в Автономній Республіці Крим.
Стаття 1. У межах адміністративно-територіальних одиниць
Автономної Республіки Крим, де проживають депортовані громадяни,
поряд з виборчими округами по виборах депутатів місцевих Рад, які
утворюються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів і
голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад" ( 3996-12 ) (основні виборчі округи), можуть
утворюватись додаткові виборчі округи для виборів депутатів
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах Рад із
числа депортованих громадян кримськотатарської, болгарської,
вірменської, грецької та німецької національностей. У випадках, коли на території місцевої Ради кількість
депортованих громадян становить більшість від загальної кількості
населення, додаткові виборчі округи для них не утворюються.
Стаття 2. Додаткові виборчі округи утворюються сільськими,
селищними, районними, міськими, районними у містах виборчими
комісіями за 60 днів до дня проведення виборів у разі, коли
загальна кількість виборців із числа депортованих громадян, які
виявили бажання взяти участь у виборах по таких округах, не менша
від середньої кількості виборців, що припадає на один основний
виборчий округ по виборах депутатів відповідної Ради. Рішення про утворення додаткових виборчих округів у триденний
термін з дня його прийняття доводиться до відома населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Депортовані громадяни, які виявили бажання взяти участь у
виборах депутатів місцевих Рад по додаткових виборчих округах,
подають не пізніш як за 65 днів до дня проведення виборів до
відповідних територіальних виборчих комісій заяву з зазначенням
прізвища, імені, по батькові, дати народження, національності,
адреси і відомостей про депортацію. У випадках, коли на території основного виборчого округу
кількість виборців із числа депортованих громадян становить
більшість від загальної кількості виборців округу, ці виборці
мають право брати участь у виборах на загальних підставах лише по
основному виборчому округу.
Стаття 3. Окружні виборчі комісії в додаткових виборчих
округах по виборах депутатів районних, міських (міст
республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим),
районних у містах Рад можуть утворюватись не пізніш як за
55 днів до дня проведення виборів.
Стаття 4. Списки виборців, які виявили бажання взяти участь у
виборах депутатів місцевих Рад по додаткових виборчих округах,
складаються дільничними виборчими комісіями за місцем проживання
цих виборців за поданням відповідних територіальних виборчих
комісій. Такі виборці виключаються із списків виборців по виборах
депутатів в основному виборчому окрузі відповідної Ради.
Стаття 5. Інші питання щодо участі депортованих громадян у
виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим
регламентуються Законом України "Про вибори депутатів і голів
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад" та іншими законодавчими актами України.
Стаття 6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
і діє до дня призначення виборів до місцевих Рад народних
депутатів в Автономній Республіці Крим наступного скликання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 1995 року
N 124/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry