Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні

Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2031)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 52, ст. 564):

1) статтю 11 після слова "вважаються" доповнити словами "особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні";

2) у статті 16:

друге речення пункту 7 після слова "померлих" доповнити словами "осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні";

пункт 23 після слова "почестями" доповнити словами "померлої (загиблої) особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотні".

2. Пункт 1 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 39, ст. 550; 2012 р., № 4, ст. 13) після слів "Героям України" доповнити словами "особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
№ 1661-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry