Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Понеділка Віктора Івановича

Про звільнення з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Понеділка Віктора Івановича

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення з посади члена
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення
Понеділка Віктора Івановича
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.439 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відповідно до пункту 20 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статей 4, 5 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
звільнити з посади члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення Понеділка Віктора Івановича ( 77-15 )
у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2252-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry