Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відпуск Міністерству оборони України авіаційного палива з незнижуваного запасу державного резерву

Про відпуск Міністерству оборони України авіаційного палива з незнижуваного запасу державного резерву

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відпуск Міністерству оборони України
авіаційного палива з незнижуваного запасу
державного резерву

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 6 статті 12 Закону України "Про
державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) погодитися з рішенням
Кабінету Міністрів України про відпуск Міністерству оборони
України 6 тисяч тонн авіаційного палива із незнижуваного запасу
державного резерву.
2. Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Закону
України про Державний бюджет України на 2003 рік бюджетне
призначення Державному комітету України з державного матеріального
резерву для поповнення незнижуваного запасу авіаційного палива.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України з питань бюджету та з питань національної
безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 131-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry