Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвина Володимира Михайловича

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвина Володимира Михайловича

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
26.10.2009 N 192
Про реєстрацію кандидата
на пост Президента України
Литвина Володимира Михайловича

Розглянувши подання Народної Партії про реєстрацію кандидата
на пост Президента України Литвина Володимира Михайловича та
додані до нього документи, подані до Центральної виборчої комісії
23 жовтня 2009 року, Центральна виборча комісія встановила їх
відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ). На підставі цього та згідно з частиною другою
статті 103 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтею 9, частиною
першою статті 10, пунктом 6 частини другої статті 25, статтею 47,
частиною третьою статті 50, частинами першою, другою, сьомою,
дев'ятою статті 51 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктами 6, 11 статті 18
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України Литвина
Володимира Михайловича, 1956 року народження, громадянина України,
члена Народної Партії, освіта вища, народного депутата України,
Голову Верховної Ради України, який проживає в місті Києві, та
видати йому посвідчення встановленого зразка.
2. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику
кандидата на пост Президента України Литвина В.М. у Центральній
виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
3. Декларацію про майно та доходи кандидата на пост
Президента України Литвина В.М. опублікувати в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр", а також розмістити на офіційному
сайті Центральної виборчої комісії.
4. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry