Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні

Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про щорічну доповідь Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини в
Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.415 )

Заслухавши відповідно до пункту 17 статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та статті 18 Закону України "Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР )
представлену Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Карпачовою Н.І. щорічну доповідь про стан дотримання та захисту
прав і свобод людини в Україні, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Взяти до відома представлену Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини Карпачовою Н.І. щорічну доповідь про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.
Комітетам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
розглянути внесені Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини пропозиції стосовно подальшого вдосконалення законодавства
України щодо дотримання та захисту прав і свобод людини.
2. Рекомендувати Конституційному Суду України, Верховному
Суду України, Генеральній прокуратурі України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань, Службі безпеки
України, іншим органам державної влади розглянути внесені
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини висновки та
рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і
свобод людини, а також пропозиції щодо вдосконалення
правозастосовчої практики в галузі прав і свобод людини.
3. Звернути увагу органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, установ та організацій
незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб на
необхідність неухильного додержання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України щодо прав і свобод людини і
громадянина.
4. Надрукувати в газеті "Голос України" текст виступу
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час
представлення щорічної доповіді про стан дотримання та захисту
прав і свобод людини в Україні у Верховній Раді України одночасно
з опублікуванням цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2778-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry