Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
03.03.2006 N 814
Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259
"Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів
народних депутатів України
26 березня 2006 року"

До Центральної виборчої комісії надійшли особисті заяви
членів окружних виборчих комісій з проханням внести зміни до
додатків до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня
2006 року N 259 ( v0259359-06 ) "Про утворення окружних виборчих
комісій територіальних виборчих округів з виборів народних
депутатів України 26 березня 2006 року" в частині зазначення
прізвищ, імен, по батькові та відомостей про освіту членів
окружних виборчих комісій.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія
вбачає підстави для задоволення викладених у них прохань та
одночасно відзначає, що при вивченні документів, поданих
політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) та
особами, запропонованими до складу окружних виборчих комісій, з
метою утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих
округів з виборів народних депутатів України та прийняття
відповідної постанови Комісії від 24 січня 2006 року N 259
( v0259359-06 ) із заяв цих осіб, написаних власноручно, неможливо
було встановити розбіжностей в зазначенні їх прізвищ, імен, по
батькові, а також точного визначення відомостей щодо освіти
заступника голови окружної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 140 Грохольського О.М.
Зважаючи на викладене, відповідно до пункту 14 частини другої
статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 2 статті 19,
пунктом 2 частини другої статті 27 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі зміни до постанови Центральної виборчої
комісії від 24 січня 2006 року N 259 ( v0259359-06 ) "Про
утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих
округів з виборів народних депутатів України 26 березня
2006 року":
у додатку 5 ( v0259359-06 ) у частині зазначення прізвища
члена окружної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 44 Вовченко Тетяни Іванівни слово "Вовченко" замінити
словом "Ковченко";
у додатку 6 ( v0259359-06 ) у частині зазначення прізвища та
по батькові члена окружної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 60 Орифмович Марії Стефанівни слова "Орифмович"
та "Стефанівна" замінити відповідно словами "Оримович" та
"Степанівна";
у додатку 12 ( v0259359-06 ) у частині зазначення прізвища
голови окружної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 102 Мичка Андрія Олександровича слово "Мичко" замінити
словом "Мичка";
у додатку 15 ( v0259359-06 ) у частині зазначення відомостей
про освіту заступника голови окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу N 140 Грохольського Олександра
Микитовича слово "середня" замінити словом "вища";
у додатку 23 ( v0259359-06 ) у частині зазначення по батькові
члена окружної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 200 Власенко Галини Миколаївни слово "Миколаївна"
замінити словом "Микитівна".
2. Цю постанову опублікувати в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", а відповідний витяг із цієї постанови - у
регіональних друкованих засобах масової інформації.
3. Копії цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям
відповідних територіальних виборчих округів.
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії М.МЕЛЬНИК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry