Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України

Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до Закону України "Про Митний тариф України"
( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2007 р., NN 36-43, ст. 508 із наступними
змінами), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Митний тариф України

Митний тариф України - це систематизований згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що
ввозяться на митну територію України.
Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка
базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.
Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком.
{ Розділи I-V див. в ( 2829а-17 ), розділи VI-X див. в
( 2829б-17 ), розділи XI-XV див. в ( 2829в-17 ), розділи XVI-XXI
див. в ( 2829г-17 )}
Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного
мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною
Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням
висновків Кабінету Міністрів України.
Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих
ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати
початку нового бюджетного періоду".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити видання тексту
цього Закону та додатка до нього.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2829-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry