Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України

Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Про втрату чинності Закону, як такого що не відповідає
Конституції України (є неконституційним), див. Рішення
Конституційного Суду N 2-рп/99 ( v002p710-99 ) від
02.03.99 )

Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на
житлово-комунальні послуги та послуги громадського
транспорту, що надаються громадянам України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 42, ст.256 )

Стаття 1. До погашення заборгованості по виплаті заробітної
плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплатах тимчасово
забороняється підвищувати ціни і тарифи на житлово-комунальні
послуги та послуги громадського транспорту, що надаються
громадянам України.
Житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту
оплачуються громадянами України за цінами і тарифами,
встановленими відповідно Кабінетом Міністрів України, Національною
комісією з питань регулювання електроенергетики України, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, за станом на
1 червня 1998 року.
Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 липня 1998 року
N 51-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry