Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Прутніка Е.А. Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Про призначення Прутніка Е.А. Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Прутніка Е.А.
Головою Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 42, ст.391 )
{ Щодо звільнення додатково див. Постанову ВР
N 308-VI ( 308-17 ) від 23.05.2008, ВВР, 2008, N 30, ст.266 }

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Прутніка Едуарда Анатолійовича Головою Державного
комітету телебачення і радіомовлення України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 115-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry