Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про систему оподаткування

Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про систему оподаткування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.142 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 частини другої статті 15 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2000 р., N 39, ст. 333; 2001 р.,
N 33, ст. 179; 2003 р., N 28, ст. 216) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1271-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry