Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Азарова М.Я. Прем'єр-міністром України

Про призначення Азарова М.Я. Прем'єр-міністром України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Азарова М.Я. Прем'єр-міністром України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.168 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини
другої статті 114 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Призначити Азарова Миколу Яновича на посаду Прем'єр-міністра
України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 березня 2010 року
N 1963-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry