Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міст...

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міст...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку із запровадженням спеціального
режиму інвестиційної діяльності на
території міста Харкова
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.260 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264,
N 38, ст. 352, N 39, ст. 356) доповнити частиною такого змісту:
"На період запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності на території міста Харкова справляння ввізного мита
здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
території міста Харкова".
2. Частину першу статті 12 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83,
N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356;
2000 р., N 2, ст. 16) доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) на період освоєння земельної ділянки (планування
території, будівництво об'єктів інфраструктури тощо), але не
більше ніж на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які
реалізують у порядку, встановленому Законом України "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова", інвестиційні проекти".
3. Пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83,
N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356;
2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78) доповнити абзацом такого
змісту:
"Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території міста Харкова оподаткування
операцій з ввезення (пересилання) на територію міста Харкова
товарів та інших предметів здійснюється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території міста Харкова".
4. Пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18,
ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38,
ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78)
доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території міста Харкова податок на
прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на
території міста Харкова інвестиційні проекти, справляється з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1715-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry