Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Урядом Республіки Гамбія
про співробітництво у галузях економіки,
освіти, науки і техніки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про
співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки
( 270_004 ), підписану 12 липня 2001 року в м.Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 лютого 2006 року
N 3466-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry