Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам вугільної промисловості України

Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам вугільної промисловості України

                                                          
П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України
Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам вугільної
промисловості України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.218 )
У зв'язку із конфліктом між делегацією профспілки працівників
вугільної промисловості та правоохоронними органами м. Києва під
час пікетування Адміністрації Президента України та загостренням
ситуації щодо погашення заборгованості по заробітній платі
працівникам вугільної промисловості України внаслідок
невиконання Кабінетом Міністрів України постанов Верховної Ради
України від 4 червня 1998 року "Про невідкладні заходи щодо
фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році" ( 18-14 )
та від 22 травня 1998 року "Про інформацію Кабінету Міністрів
України про подолання критичного стану у вугільній промисловості
України" ( 14-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Першого віце-прем'єр-міністра України про
діяльність Кабінету Міністрів України щодо погашення
заборгованості по заробітній платі та поліпшення ситуації у
вугільній промисловості взяти до відома.
2. Рекомендувати керівництву правоохоронних органів м. Києва
утриматися від застосування силових методів до учасників акцій
протесту гірників.
3. Запропонувати Кабінету Міністрів України терміново
розглянути питання про хід виконання постанов Верховної Ради
України від 4 червня 1998 року "Про невідкладні заходи щодо
фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році" та від 22
травня 1998 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про
подолання критичного стану у вугільній промисловості України". У
межах виконання Постанови Верховної Ради України від 4 червня 1998
року Кабінету Міністрів України задовольнити вимоги шахтарів щодо
одноразової виплати їм 200 млн. гривень.
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України
проаналізувати дії чи бездіяльність посадових осіб тих
господарюючих суб'єктів вугільної промисловості, в яких не
виплачується своєчасно заробітна плата, та вжити відповідних
заходів прокурорського реагування.
5. Доручити Комітету Верховної Ради України, до відання якого
віднесені питання соціальної політики та праці, у першочерговому
порядку розглянути питання погашення заборгованості по заробітній
платі працівникам вугільної промисловості з огляду на
необхідність невідкладного розв'язання таких самих проблем
працівників освіти, науки, культури, агропромислового комплексу
та інших галузей народного господарства і підготувати проекти
відповідних нормативних актів, спрямованих на розв'язання цих
проблем, для розгляду Верховною Радою України.
Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 29 червня 1998 року
N 29-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry