Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Синявського сільського голови (Синявська сільська рада Збаразького району Тернопільської області)

Про призначення позачергових виборів Синявського сільського голови (Синявська сільська рада Збаразького району Тернопільської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Синявського
сільського голови (Синявська сільська рада
Збаразького району Тернопільської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 18, ст.160 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Синявського
сільського голови Патроника І.І. (Синявська сільська рада
Збаразького району Тернопільської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої
статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Синявського сільського
голови (Синявська сільська рада Збаразького району Тернопільської
області) на неділю 22 січня 2012 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Синявського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Синявського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3938-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry