Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про звіт Фонду державного майна України про роботу протягом жовтня-грудня 1996 року та січня-вересня 1...

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про звіт Фонду державного майна України про роботу протягом жовтня-грудня 1996 року та січня-вересня 1...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
"Про звіт Фонду державного майна України про роботу
протягом жовтня-грудня 1996 року та січня-вересня
1997 року"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Постанови Верховної Ради України від 4 листопада
1997 року "Про звіт Фонду державного майна України про роботу
протягом жовтня-грудня 1996 року та січня-вересня 1997 року"
( 606/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 52,
ст.316) такі зміни:
1. У пункті 10 слова "а також Нікопольського заводу
феросплавів" замінити словами "Нікопольський завод феросплавів",
"Запорізький завод феросплавів".
2. У пункті 11 слова "відкритого акціонерного товариства"
замінити словами "відкритих акціонерних товариств", слова "та
Нікопольського заводу феросплавів" замінити словами "Нікопольський
завод феросплавів", "Запорізький завод феросплавів".
II. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 лютого 1998 року
N 63/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry