Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про порядок ввезення в Україну солоду та окремих видів хмелесировини у 1999 році

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про порядок ввезення в Україну солоду та окремих видів хмелесировини у 1999 році

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про порядок ввезення в Україну солоду та окремих
видів хмелесировини у 1999 році"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.44 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 1 Закону України "Про порядок
ввезення в Україну солоду та окремих видів хмелесировини у
1999 році" ( 1004-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 41, ст. 375) доповнити реченням такого змісту: "Нульова ставка
ввізного мита застосовується на зазначену сировину, що ввезена на
митну територію України за станом на 13 січня 2000 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 2000 року
N 1378-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry