Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року

Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2009 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення безперешкодної діяльності
засобів масової інформації
у передвиборний період 2009 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 46, ст.708 )

Виходячи з необхідності безумовного забезпечення
конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для
творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у
матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації,
усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних
перешкод у висвітленні кампанії з виборів Президента України у
2009 році, а також недопущення припинення діяльності засобів
масової інформації інакше як за рішенням їх засновника
(співзасновників) або суду, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо припинення
перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і
державними установами засобів масової інформації на період
проведення передвиборної кампанії з виборів Президента України.
2. Рекомендувати Державній податковій адміністрації України
відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на період
передвиборної кампанії з виборів Президента України.
3. Рекомендувати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок
телерадіоорганізацій на період передвиборної кампанії з виборів
Президента України.
4. Ця Постанова набирає чинності з початком передвиборної
кампанії з виборів Президента України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 10 червня 2009 року
N 1502-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry