Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про незадовільний соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги

Про незадовільний соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про незадовільний соціальний захист населення
у зв'язку з підвищенням тарифів на
житлово-комунальні послуги

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 15, ст. 105 )
Кабінетом Міністрів України з 1 лютого 1995 року підвищено
тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема на електроенергію -
в 7,8 раза, природний газ - в 9,4 раза, вугілля - в 12 разів. Проте компенсаційні виплати, передбачені Постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 106 ( 106-95-п ) "Про
зміну порядку грошових виплат населенню для покриття витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів
на них", практично не здійснюються, що зумовлює соціальну
напруженість в суспільстві. Рівень компенсаційних виплат не
відповідає зростанню цін.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Президенту України розглянути незадовільні
дії підпорядкованого йому Кабінету Міністрів України по реалізації
положень програмної доповіді Президента України "Про основні
засади економічної та соціальної політики" щодо питань соціального
захисту населення.
2. Кабінету Міністрів України: - терміново розглянути рівень цін на житлово-комунальні
послуги та рівень компенсаційних виплат для населення і про
наслідки доповісти Верховній Раді України 23 березня 1995 року; - враховуючи затримку виплат заробітної плати та
компенсаційних заходів зупинити на лютий - квітень 1995 року
стягнення пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг; - зупинити дію наказу Міністерства економіки України від
17 лютого 1995 року про рівень роздрібних та оптових цін на
паливно-енергетичні ресурси ( z0041-95) .
3. Опублікувати цю Постанову в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 березня 1995 року
N 102/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry