Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист
інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 38, ст. 290 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про
сприяння та взаємний захист інвестицій ( 203_412 ), підписану в
м. Празі 17 березня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 20 жовтня 1995 року
N 401/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry