Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 66 Закону України Про виконавче провадження

Про внесення зміни до статті 66 Закону України Про виконавче провадження

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР,
2016, N 30, ст.542 }
Про внесення зміни до статті 66 Закону України
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 66 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6,
ст. 37) доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо нерухомість
за вказаною ціною не буде реалізована на перших торгах, то на
повторних торгах початкова ціна, за якою вона реалізується,
знижується не більше, ніж на 30 відсотків".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2102-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry