Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство

Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
колективне сільськогосподарське підприємство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.254 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"
( 2697-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункти 2 і 3 статті 3 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) викласти в такій
редакції:
"2. Підприємство вважається створеним і набуває прав
юридичної особи з дня його державної реєстрації у виконавчому
комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в
районній, районній міст Києва і Севастополя державній
адміністрації за місцезнаходженням підприємства. Державна реєстрація підприємства здійснюється не пізніше 15
днів з дня подання необхідних документів органу, який здійснює
реєстрацію.
3. Відмова в державній реєстрації може бути оскаржена в
судовому порядку".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3172-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry