Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про запрошення Місії спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав як офіційних спостерігачів на виборах в Україні у березні 2006 року

Про запрошення Місії спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав як офіційних спостерігачів на виборах в Україні у березні 2006 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про запрошення Місії спостерігачів від
Співдружності Незалежних Держав як офіційних
спостерігачів на виборах в Україні
у березні 2006 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.81 )

Виходячи з необхідності забезпечення проведення відкритих та
демократичних виборів народних депутатів України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських
селищних, міських голів, що відбудуться 26 березня 2006 року, та
демонструючи прагнення до дотримання законності та гарантій
вільного волевиявлення виборців, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Запросити як офіційних спостерігачів на виборах в Україні
у березні 2006 року Місію спостерігачів від Співдружності
Незалежних Держав.
2. Доручити Голові Верховної Ради України В.М. Литвину
направити відповідне запрошення.
3. Центральній виборчій комісії відповідно до закону
здійснити реєстрацію офіційних спостерігачів від Співдружності
Незалежних Держав під час проведення виборів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3207-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry