Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і лікв...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям і лікв...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво
в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям
і ліквідації їх наслідків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 31-32,
ст.271 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської
Республіки про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним
ситуаціям і ліквідації їх наслідків ( 428_041 ), підписану в
м. Ризі 27 квітня 2006 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2008 року
N 321-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry