Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами

Про розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про розроблення Загальнодержавної програми
поводження з небезпечними відходами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.305 )

Виходячи з інтересів національної безпеки щодо забезпечення
екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людини і
суспільства, збереження навколишнього природного середовища, з
метою захисту здоров'я людей від негативного впливу відходів,
ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних
ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних,
економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та
використання відходів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2007 року
розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект
Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами до
2015 року.
2. У зазначеній Загальнодержавній програмі:
визначити основні напрями діяльності у сфері поводження з
небезпечними відходами як складової частини державної політики в
галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;
розробити і впровадити науково-технічне забезпечення та
організаційно-економічний механізм ефективного і безпечного
поводження з небезпечними відходами, використовуючи вітчизняні
наукові розробки, новітні технології та виробничу базу;
передбачити заходи, спрямовані на виконання норми Закону
України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 36-37, ст. 242) щодо заборони ввезення в
Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання, знешкодження
чи захоронення;
розробити механізм забезпечення утилізації та знешкодження
окремої групи небезпечних відходів, яку становлять непридатні до
використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту
рослин;
передбачити заходи щодо очищення забруднених небезпечними
відходами територій.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 квітня 2007 року
N 854-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry