Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 37, ст.452 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р.,
N 7, ст. 71; 2004 р., N 16, ст. 233) викласти в такій редакції:
"2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових
дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (в тому числі на
території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю
"За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної
війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу
нагородження".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1772-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry