Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про чисельність Збройних Сил України на 2006 рік

Про чисельність Збройних Сил України на 2006 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про чисельність Збройних Сил
України на 2006 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.135 )

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити чисельність Збройних Сил України станом на
30 грудня 2006 року у кількості до 221 000 осіб, у тому числі
165 000 військовослужбовців.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3284-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry