Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України

Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 208
Земельного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.569 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 208 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) доповнити словами "для залісення деградованих та
малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, а
також всеукраїнські громадські організації інвалідів України, їх
підприємства (об'єднання), установи та організації, що
фінансуються з Державного бюджету України, у разі використання
земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для
інвалідів і дітей-інвалідів, об'єктів фізкультури, спорту та
соціального забезпечення для інвалідів і дітей-інвалідів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2471-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry