Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних о...

Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних о...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та
Республікою Польща у справі створення
спільної військової частини для участі в
міжнародних миротворчих і гуманітарних
операціях під егідою міжнародних організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Республікою Польща у справі створення
спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і
гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій,
підписану 26 листопада 1997 року в м. Варшаві ( 616_007 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1634-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry