Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу

Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою Перу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про дружні
відносини і співробітництво між Україною
та Республікою Перу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір про дружні відносини і співробітництво між Україною
та Республікою Перу ( 604_008 ), підписаний 15 липня 2004 року в
м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3577-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry