Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року і про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровленн...

Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року і про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровленн...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підсумки організації відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2005 року
і про заходи Кабінету Міністрів України
щодо організації відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2006 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.252 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про підсумки
організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року і
про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2006 року взяти до відома.
2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на те, що
організація відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року не
повністю відповідає рекомендаціям Верховної Ради України з цих
питань.
3. Рекомендувати:
1) Кабінету Міністрів України:
протягом місяця після проведення 14 березня 2006 року у
Верховній Раді України "Дня Уряду України" провести засідання
Кабінету Міністрів України за підсумками обговорення питання щодо
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2006 року і розробити
конкретні заходи, врахувавши пропозиції народних депутатів
України, які надійшли під час обговорення, стосовно виконання в
повному обсязі Постанови Верховної Ради України від 17 березня
2005 року ( 2493-15 ) "Про заходи Кабінету Міністрів України щодо
організації оздоровлення дітей влітку 2005 року та розвитку
Міжнародного дитячого центру "Артек" і Постанови Верховної Ради
України від 14 грудня 2004 року ( 2226-15 ) "Про підсумки
організації оздоровлення дітей влітку 2004 року та про заходи
Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2005 року";
розробити і внести в листопаді 2006 року до Верховної Ради
України на затвердження Загальнодержавну програму організації
відпочинку та оздоровлення дітей на 2007-2012 роки;
2) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування проаналізувати організацію
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2005 року і вжити заходів
щодо забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей
влітку 2006 року з урахуванням рекомендацій відповідних постанов
Верховної Ради України із зазначеного питання.
4. Кабінету Міністрів України у січні 2007 року
проінформувати Верховну Раду України про виконання цієї Постанови.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 14 березня 2006 року
N 3525-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry