Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 15 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Про внесення змін до статті 15 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 15 Закону України
"Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.103 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 65/97-ВР від 12.02.97
ВВР, 1997, N 12, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до статті 15 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15,
ст.190), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога
1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення
їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ).
2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
служби, при звільненні з військової служби за вислугою строку
служби, віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів
або з організаційними заходами в разі неможливості використання на
службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків
місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік
служби. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за
власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні
причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за
службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду,
що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цим
пунктом, не виплачується.
3. Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на
оздоровлення та державна допомога сім'ям з дітьми в порядку і
розмірах, що визначаються законодавством України.
4. Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи
померли в період проходження військової служби, подають їх сім'ям
і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні
витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників у
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Батькам та неповнолітнім дітям військовослужбовців, які
загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження
військової служби, державою виплачується одноразова грошова
компенсація в розмірі суми державного страхування
військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових
доходів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 лютого 1997 року
N 64/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry