Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.256 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49,
ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):
частину першу викласти в такій редакції:
"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає
фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична
звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних
бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам
державної статистики";
у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами
"річної фінансової".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами
"фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової
звітності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1708-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry