Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державну програму приватизації

Про внесення змін до Закону України Про Державну програму приватизації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державну програму приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 9-10, ст. 70 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до пункту 120 Державної програми приватизації на
1998 рік, затвердженої Законом України "Про Державну програму
приватизації" ( 124/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 33, ст.222; із змінами, внесеними Законом України від
31 грудня 1998 року ( 377-14 ), такі зміни:
1. Цифри і слова "15 лютого 1999 року" замінити цифрами та
словами "1 травня 1999 року".
2. Доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
"Заключний сертифікатний аукціон за приватизаційні майнові
сертифікати провести до 1 травня 1999 року. Встановити, що в цьому
аукціоні беруть участь громадяни України, які отримали і не
використали приватизаційні майнові сертифікати, та фінансові
посередники, які депонували акумульовані ними приватизаційні
майнові сертифікати в Національній мережі центрів сертифікатних
аукціонів до 1 березня 1999 року".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1999 року
N 418-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry