Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) щодо заборони приватизації приміщень, де...

Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) щодо заборони приватизації приміщень, де...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" щодо заборони приватизації
приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні
та державні видавництва
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.463 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац другий частини третьої статті 2 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст.
160) доповнити словами "та будівлі (споруди, приміщення) або їх
окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні
видавництва".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати в установленому порядку законопроект про внесення змін
до законів України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
( 32/95-ВР ), "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) та "Про
культуру" ( 2778-17 ) щодо заборони приватизації приміщень, де
розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3274-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry