Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну службу

Про внесення змін до Закону України Про державну службу

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43}

Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.17)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 1 та абзаці першому пункту 2 розділу IХ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273; 2014 р., № 1, ст. 2, № 22, ст. 798) слова і цифри "з 1 січня 2015 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2016 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 62-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry