Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38

Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про надання пільг щодо обкладання податком на додану
вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.83 )
( Норми даного Закону діють протягом строків виконання цього
контракту згідно із Законом N 168/97-ВР від 03.04.97,
ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 211/97-ВР від 16.04.97, ВВР, 1997, N 22, ст. 157 )

Стаття 1. Звільнити від оподаткування податком на додану
вартість обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), включаючи
імпортовані, що використовуються для виготовлення продукції за
контрактом N 1346/38, а також обороти з реалізації кінцевої
продукції, яка реалізується постачальнику для виконання цього
контракту.
Стаття 2. Перелік підприємств, які беруть участь у
виготовленні продукції (робіт, послуг) за контрактом N 1346/38,
номенклатура і обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1
цього Закону, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Суми податку на додану вартість, сплаченого
підприємствами, перелік яких визначається відповідно до статті 2
цього Закону, постачальникам за надані послуги, виконані роботи, а
також придбані матеріально-технічні ресурси, придбані і введені в
експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік
нематеріальні активи, підлягають відшкодуванню з бюджету або
зараховуються в рахунок наступних платежів. У разі незабезпечення учасниками зовнішньоекономічної
діяльності цільової поставки передбаченої в контракті кількості
продукції податок на додану вартість сплачується такими
підприємствами на загальних підставах. Платниками податку на додану вартість у разі реалізації
продукції (робіт, послуг), передбаченої статтею 1 цього Закону, у
розрахункових та відвантажувальних документах зазначається: "У
рахунок виконання контракту 1346/38". ( Закон доповнено статтею 3 згідно із Законом N 211/97-ВР від
16.04.97 )
Стаття 4. Порядок здійснення контролю за застосуванням
зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 1997 року
N 6/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry