Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Коржовокутського сільського голови (Коржовокутська сільська рада Уманського району Черкаської області)

Про призначення позачергових виборів Коржовокутського сільського голови (Коржовокутська сільська рада Уманського району Черкаської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Коржовокутського
сільського голови (Коржовокутська сільська рада
Уманського району Черкаської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 10-11, ст.74 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Коржовокутського сільського голови Дмитренка В.В. (Коржовокутська
сільська рада Уманського району Черкаської області) та відповідно
до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої
статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Коржовокутського сільського
голови (Коржовокутська сільська рада Уманського району Черкаської
області) на неділю 11 грудня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Коржовокутського сільського
голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Коржовокутського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2011 року
N 3846-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry