Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів

Про внесення зміни до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції адміністративних судів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17 Кодексу
адміністративного судочинства України
щодо компетенції адміністративних судів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.152 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., NN 35-37, ст. 446) викласти у такій редакції:
"3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу
укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання
нечинними адміністративних договорів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 лютого 2010 року
N 1901-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry