Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та ...

Про внесення змін до Закону України Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про звільнення
від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються
на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей
та на придбання дитячих святкових подарунків"
щодо вартості і строків придбання подарунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 16, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про звільнення від оподаткування
грошових коштів, які спрямовуються на проведення
новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих
святкових подарунків" ( 2117-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р. , N 1, ст. 5) такі зміни:
1. У статті 4 слова "одного неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян" замінити цифрами та словами "8 відсотків
прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого
законом на 1 січня звітного податкового року".
2. У статті 5 цифру і слово "1 грудня" замінити цифрами і
словом "15 листопада".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади своїх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2008 року
N 779-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry