Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 1, ст. 1 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 164-6, 164-7, 164-8 такого
змісту:
"Стаття 164-6. Публічний показ без прокатного посвідчення
кіно- і відеофільмів
Публічний показ без прокатного посвідчення кіно- і
відеофільмів -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно-
і відеофільмів, які демонструються без прокатного посвідчення, а
також грошей, отриманих від їх демонстрування.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до
дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від
їх демонстрування.
Стаття 164-7. Порушення умов публічного демонстрування
кіно- і відеофільмів
Публічний показ кіно- і відеофільмів з порушенням умов
публічного демонстрування, передбачених прокатним посвідченням, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від
їх демонстрування.
Стаття 164-8. Тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного
посвідчення
Тиражування без прокатного посвідчення з метою продажу,
прокату, публічного показу або розповсюдження кіно- і
відеофільмів -
тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх реалізації.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста
тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а
також грошей, отриманих від їх реалізації".
2. Частину першу статті 218 ( 80732-10 ) після цифр "164"
доповнити цифрами "164-6 - 164-8".
3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
"органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6
- 164-8)".
4. Абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "162"
доповнити цифрами "164-6 - 164-8".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 листопада 1996 року
N 497/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry