Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про міліцію

Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про міліцію

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41,
ст.379 }
Про внесення зміни до статті 11
Закону України "Про міліцію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 32-33,
ст.487 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці восьмому пункту 5 частини першої статті 11 Закону
України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 36, ст. 526; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2005 р.,
N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194) слова "з санкції прокурора"
замінити словами "за вмотивованим рішенням суду".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1188-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry