Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до статей 97, 108, 110, 117 Конституції (Основного Закону) України

Про внесення доповнень до статей 97, 108, 110, 117 Конституції (Основного Закону) України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про внесення доповнень до статей 97, 108, 110, 117
Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 5, ст.31 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
такі доповнення:
1. Пункт 10 частини третьої статті 97 після слів "Голови
правління Національного банку України" доповнити словами "Голови,
заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного
комітету України".
2. Пункт 4 статті 108 після слів "Голови правління
Національного банку України" доповнити словами "Голови
Антимонопольного комітету України".
3. Частину другу статті 110 після слів "Вищого арбітражного
суду України" доповнити словами "Антимонопольного комітету
України".
4. Статтю 117 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Відставка Кабінету Міністрів України не тягне за собою
відставку Голови Антимонопольного комітету України".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 25 січня 1995 року
N 24/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry