Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 47, ст.654)

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, підписану 18 листопада 2011 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Ця Угода набирає чинності у перший день другого місяця з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5445-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry