Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у лютому 2007 року (з порядком денним Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту вет...

Про День Уряду України у лютому 2007 року (з порядком денним Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту вет...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у лютому 2007 року
(з порядком денним "Про стан виконання законодавства
України щодо соціального, правового і морального
захисту ветеранів війни")
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.118 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 13 лютого 2007 року "День Уряду України" у
Верховній Раді України з порядком денним "Про стан виконання
законодавства України щодо соціального, правового і морального
захисту ветеранів війни".
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідача і не
пізніш як за п'ять робочих днів до проведення "Дня Уряду України"
надати Верховній Раді України довідкові матеріали із зазначеного
питання. У разі необхідності підготувати пропозиції щодо внесення
відповідних змін до законодавства.
3. Комітетам Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань національної безпеки і оборони, з
питань правової політики узагальнити подані Кабінетом Міністрів
України матеріали та пропозиції народних депутатів України із
зазначеного питання, здійснити необхідні заходи щодо
організаційного і методичного забезпечення проведення "Дня Уряду
України".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 грудня 2006 року
N 509-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry