Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1176)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 33, ст. 430; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2011 р., № 32, ст. 315; 2012 р., № 14, ст. 91; 2014 р., № 11, ст. 137):

1) пункт 1.8 статті 1 викласти у такій редакції:

"1.8. Розрахункова дата - дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року";

2) пункт 3.4 статті 3 викласти у такій редакції:

"3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2016 року".

2. Пункт 4-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 137) викласти у такій редакції:

"4-1. Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року".

3. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 158; 2014 р., № 11, ст. 137) викласти у такій редакції:

"4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

упорядкувати реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості;

затвердити нормативно-правові акти щодо посилення контролю за станом розрахунків із погашення наявної та простроченої заборгованості.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 липня 2014 року
№ 1571-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry