Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Голосківського сільського голови (Голосківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області)

Про призначення позачергових виборів Голосківського сільського голови (Голосківська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Голосківського сільського голови
(Голосківська сільська рада Коломийського району
Івано-Франківської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 4, ст.57 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Голосківського сільського голови Данищука М.В. (Голосківська
сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Голосківського сільського
голови (Голосківська сільська рада Коломийського району
Івано-Франківської області) на неділю 16 березня 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Голосківського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Голосківського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 28 грудня 2007 року
N 66-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry