Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення зміни до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при викона...

Про ратифікацію Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про внесення зміни до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при викона...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рішення Економічної ради
Співдружності Незалежних Держав
про внесення зміни до Переліку умов,
виробничих і технологічних операцій,
при виконанні яких товар вважається таким,
що походить з тієї країни, в якій вони мали місце
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про
внесення зміни до Переліку умов, виробничих і технологічних
операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з
тієї країни, в якій вони мали місце ( 997_g23 ), підписане у
м. Москві 14 грудня 2007 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 лютого 2009 року
N 997-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry